مقدمات بازاریابی در حوزه سلامت

شروع 1399/12/16

پایان 1402/12/29

مبلغ نهایی 6,000,000 ريال

شروع: 1399/12/16

پایان: 1402/12/29

مهلت ثبت نام : 1402/12/29

مبلغ قبل از تخفیف : 6,000,000 ريال

مبلغ نهایی : 6,000,000 ريال

تعداد جلسات : 47جلسه

مدت دوره : 08:50ساعت

کد : 994201

مقدمات بازاریابی در حوزه سلامت

در این دوره مقدمات مورد نیاز برای یادگیری بازار یابی در حوزه سلامت در اختیار شما قرار داده می‌شود تا برای شروعی موفقیت آمیز آماده شوید.

آموزش‌های این دوره در7 سرفصل مختلف شامل 9 ساعت آموزش ارائه شده است.

1-  اعتبارسنجی ایده و مصاحبه با مشتری

2- تحقیقات و تحلیل بازارکتاب

3- تقسیم‌بندی بازار و برندینگ

4- تحلیل رقبا و ورود به اقیانوس آبی

5- استراتژی‌های رقابت

6-  برنامه بازاریابی در حوزه سلامت

7- مقدمات بازاریابی دیجیتال

در هر سرفصل سعی شده است تا مراحل مختلف تدوین و آماده‌سازی مستندات موردنیاز برای جذب مقدمات بازاریابی در حوزه سلامت به طور کامل شرح داده شود و مهمترین نکات و اصول اساسی مقدمات بازاریابی دیجیتال پوشش داده شود.