اصول و مهارت‌های مذاکره

شروع 1399/12/16

پایان 1402/12/29

مبلغ نهایی 3,000,000 ريال

شروع: 1399/12/16

پایان: 1402/12/29

مهلت ثبت نام : 1402/12/29

مبلغ قبل از تخفیف : 3,000,000 ريال

مبلغ نهایی : 3,000,000 ريال

تعداد جلسات : 16جلسه

مدت دوره : 01:53ساعت

کد : 994302

اصول و مهارتهای مذاکره

در این دوره هر آنچه که برای یک ارائه موفق و موثر در مذاکره نیاز دارید، را در اختیار شما قرار داده می‌شود تا برای مذاکره موفق آماده شوید.

آموزش‌های این دوره در2 سرفصل مختلف شامل 113دقیقه آموزش تخصصی است.

1- مهارت مذاکره

2-  اصول ارائه و مذاکره با سرمایه‌گذار

در هر سرفصل سعی شده است تا مراحل مختلف تدوین و آماده‌سازی مستندات موردنیاز برای کسب مهارت‌های لازم در مذاکره به طور کامل شرح داده شود و مهمترین نکات و اصول اساسی یک مذاکره موفق پوشش داده شود.